Wettelijke vermeldingen

Productie en hosting : La Bonne Agence

12 rue Ampère - 38000 GRENOBLE - FRANCE
Tél : 04 38 12 09 25  - www.labonneagence.com

Informatiesysteem toerisme en klantbeheer

Rue des Sept Laux - ZA Les Pérelles - 38570 LE CHEYLAS - FRANCE
Tél : 04 38 72 91 00 - Fax : 04 76 08 35 39 www.ingenie.fr

Verwerking en bescherming van de gegevens

 • De persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, volgen uit de vrijwillige mededeling van al uw persoonlijke informatie tijdens het verzenden van een formulier.
  De op deze wijze ingezamelde adressen worden gebruikt om de gevraagde informatiestukken te bezorgen. 
 • Het Office de Tourisme kan ertoe gebracht worden om uw persoonlijke gegevens mee te delen aan derden.
 • Het Office de Tourisme maakt geen gebruik van methodes voor geautomatiseerde gegevensinzameling (cookies, applet java of active X).
 • De wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 regelt het gebruik en de verwerking, op geautomatiseerde of manuele wijze, van gegevens met een persoonlijk karakter.
  U beschikt over een recht op inzage, aanpassing, rechtzetting en schrapping van de u betreffende gegevens (art. 34 van de wet "Informatique et Libertés").
  U kan deze rechten uitoefenen per e-mail door de nodige toelichtingen te geven in het formulier Contact / E-Mail

Voorwaarden betreffende het plaatsen van links met www.capdagde.com (cross linking of wederzijdse links)

 • Een link naar de website www.capdagde.com kan uitsluitend geplaatst worden na schriftelijke toestemming van het Office de Tourisme. 
 • De verzoeken om een link te plaatsen naar onze website moeten ofwel per e-mail (op het adres van de webmaster) ofwel per fax (op het nummer +33(0)4 67 26 22 99) gemaakt worden.
 • Het gebruiken van een link kan enkel worden toegestaan voor websites die verband houden met toerisme, activiteiten die betrekking hebben op toerisme, zoekmotoren, en voor websites die verwijzen naar de gemeente Agde met uitzondering van websites die informatie verspreiden van controversiële, pornografische of xenofobe aard, of die door een meerderheid als kwetsend zou kunnen worden ervaren.
 • De link moet leiden naar de onthaalpagina van de website (home page) en de website moet verschijnen in een nieuw venster. De pagina's van de website mogen in geen geval geïntegreerd zijn in de pagina's van een andere website (Frame ou iframe). Behoudens uitdrukkelijke toestemming, die geval per geval kan worden verleend, is de techniek van het deep linken geheel verboden. Het Office de Tourisme houdt zich in alle gevallen het recht voor om het verwijderen van een link te vragen indien het van oordeel is dat de website waarnaar verwezen wordt de hier beschreven regels niet respecteert.
 • De websites die een link naar onze website gebruiken, moeten ons op de hoogte houden van belangrijke evoluties en aanpassingen van hun inhoud en, als het geval zich voordoet, de verwijdering van deze link.
 • Het Office de Tourisme houdt zich het recht voor om te allen tijde en zonder hiervoor de reden te geven, de verleende toestemming om een link te plaatsen in te trekken. 
 • Wat betreft de links vanop www.capdagde.com, houdt het Office de Tourisme zich het recht voor om te verwijzen naar websites van derden. Via deze links verlaat u de website van het Office de Tourisme. De doelsites staan niet onder de controle van het Office de Tourisme, dat dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites, de links die zij bevatten of de veranderingen of updates die zij ondergaan.

Auteurs- en gebruiksrechten

Wettelijke bepalingen

Het feit dat de site wordt geopend, geeft geen recht op gebruik ervan zonder toestemming van het Office de Tourisme.

Elk gebruik van de bronnen (fotografisch, iconografisch, tekstueel of verband houdend met de vorm, de lay-out, de structuur ...) op deze site is onderworpen aan een voorafgaand verzoek aan het Office de Tourisme.

In het algemeen geeft het Office de Tourisme toestemming voor het bekijken van de inhoud van de site.

Aansprakelijkheid

 1. Het Office de Tourisme tracht de nauwkeurigheid van de informatie te optimaliseren, maar kan er volledigheid hiervan niet garanderen of bepalen.
 2. Alle inlichtingen en prijzen op de site hebben geen contractwaarde.
  Ze worden ter indicatie gegeven op basis van de informatie die bij de organismen is ingezameld, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en zonder garantie van het Office de Tourisme.
  Voor nauwkeuriger informatie, de openingstijden en de exacte prijzen wordt aangeraden om rechtstreeks contact op te nemen met elke dienstverlener.
 3. De weergave van de dynamische gegevens wisselt regelmatig.
  Dit vindt automatisch plaats, volgens een willekeurige weergavevolgorde.
 4. Het Office de Tourisme behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing (een gedeelte van) de informatie op de pagina's van de site te wijzigen.

 

Réservez vos visites et activités

Simple et rapide, choisissez et réservez vos visites, activités et loisirs dans notre boutique en ligne

Mon séjour idéal

Séjour idéal supprimé Annuler